TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ FESTIVAL BIỂN NHA TRANG – KHÁNH HÒA

Điện thoại: 0258.3812434 - Fax: 0258.3812434

Email: banbientap@khanhhoa.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ FESTIVAL BIỂN NHA TRANG – KHÁNH HÒA

Liên hệ với:
Gửi
logo footer

thông tin liên hệ

  • Trưởng Ban biên tập: Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 
  • Nhà A1, Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 
  • Email: banbientap@khanhhoa.gov.vn
  • (84-258) 3812434; Fax: (84-258) 3812434
  • www.nhatrangfestival.vn

Mạng xã hội