Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 354

Số lượt truy cập: 3430512

[Đăng ngày: 07/06/2013]

Ngày 28-5-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng dự toán kinh phí tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2013. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ nhuận bút cho các bài viết về Festival Biển năm 2013 trên báo in, tạp chí, báo nói, báo hình, báo điện tử trong thời gian từ ngày 01-4-2013 đến ngày 25-6-2013.

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tổng hợp các bài viết của đơn vị mình gửi về Sở để tổng hợp và thực hiện hỗ trợ nhuận bút, theo yêu cầu cụ thể sau:

- Tổng hợp các bài viết của đơn vị theo các mục: số thứ tự; tiêu đề bài viết; số, ngày đăng, phát (Nếu bài viết vừa đăng trên báo in, vừa đăng trên báo điện tử của cùng 01cơ quan báo chí thì chỉ tính 01 bài).

- Kèm theo bản sao bài viết đã đăng (báo in); bản sao kịch bản phóng sự đã được phê duyệt để phát (phát thanh, truyền hình); bản in ra giấy: ảnh chụp bài viết đăng trên báo điện tử.

- Mức hỗ trợ:  

+ Mức 1: Bài bằng và dưới 1500 từ, mức hỗ trợ là 210.000 đ/bài.

+ Mức 2: Bài trên 1500 từ, mức hỗ trợ là 315.000 đ/bài.  

- Thời gian nhận bài: chậm nhất là đến ngày 05/7/2013.

- Địa chỉ nhận bài: Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang. Bản mềm gửi về địa chỉ email: bcxb.stttt@khanhhoa.gov.vn

Đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm thực hiện.

Tải file tại đây.

CÁC TIN KHÁC
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Các đơn vị tài trợ